1 ₾ 5000 ₾
ტურნიკი კარის ჩარჩოს ტურნიკი კარის ჩარჩოს

ტურნიკი კარის ჩარჩოს

55₾
ტურნიკი კარის ჩარჩოსთვის ტურნიკი კარის ჩარჩოსთვის

ტურნიკი კარის ჩარჩოსთვის

75₾
ტურნიკი კედლის ტურნიკი კედლის

ტურნიკი კედლის

85₾
ტურნიკი კედლის ტურნიკი კედლის

ტურნიკი კედლის

95₾
ტურნიკი კედლის ტურნიკი კედლის

ტურნიკი კედლის

190₾
ტურნიკი ორძელი ტურნიკი ორძელი

ტურნიკი ორძელი

230₾
ტურნიკი ორძელი ტურნიკი ორძელი

ტურნიკი ორძელი

230₾
ტურნიკი გასაჭედი - 60 - 100 სმ ტურნიკი გასაჭედი - 60 - 100 სმ

ტურნიკი გასაჭედი - 60 - 100 სმ

50₾
ტურნიკი გასაჭედი - 83 - 120 სმ ტურნიკი გასაჭედი - 83 - 120 სმ

ტურნიკი გასაჭედი - 83 - 120 სმ

60₾
ტურნიკი გასაჭედი - 100 - 150 სმ ტურნიკი გასაჭედი - 100 - 150 სმ

ტურნიკი გასაჭედი - 100 - 150 სმ

70₾