ანგარიშსწორება

1) ნაღდი ანგარიშწორებით

2) გადმორიცხვით